IBomma: Isikhathi Esitsha Sokuvakashela I-TV Nge-Intanethi

Intanethi iyisikhombisa esingakwaziyo sokunikeza izindaba, amasonto, nokuhlanganyela. Kule muzwa wesiZulu, kuhle ukuthi umuntu azitholele izindaba zomculo, ama-TV, nezokucabanga ezisemazingeni aphansi. Lapho ucingo kuvakashelwa ngu-IBomma, kuyashintsha konke. IBomma inikeza izindaba zokubheka, nezindaba ezintsha ngaphansi komlomo wokwethula amasonto. Ngalokho, sikhetha ukuhamba ku-IBomma, ukuze sithole izindaba zomculo, amasonto angaphansi, nokuvakashela ezinye izinto ezithandwayo.

IBomma uyisitolo sethu sase-Intanethi, sithi “Kuvakashela okuncane kuze kube ingozi.” Lokhu kungenza sicabangele ukuthi uBomma uyakunikeza izinsizakalo eziningi. Izindlela zezokuvakashela, izimpendulo ezincane, kanye nokufinyelela izindaba ezahlukahlukene. Uma ungafunda ukubheka i-TV nge-Intanethi, uBomma uzokuncishisa. Kuyatholakala ukuthi ungenza kanjani ukuba uBomma ungakwazi ukukunikeza noma ukugwema izindaba ezithandwayo.

Ngaphandle kwezokuvakashela ama-TV, kudingeka ukuthi siqinisekise ukuthi uBomma uzokunikeza ushintsho lwethu, isakhiwo sethu. Lolu shintsho luyakuncishiswa ngabantu abaningi, okwamanje kumele asibonise ukukhanya. Uma ufuna ukubhala ngokuzithutha, uBomma uyakunikeza lezi zindaba futhi uyakuncishiswa yena, wena kunye nezihloko zakho.

Ukubheka i-TV nge-Intanethi kungakudingeka kuphela. Kungcono sibhekele ukuthi kumele sikwazi ukusebenza ngesikhathi, sibhekele ukuthi kumele singalunywa njani. Lokhu kuzokunikeza ushintsho lwethu, lwakho lwakho futhi lwakho lwakho. Ngakho, khumbula ukuthi ukwamukelwa kwakho kungenza ukuthi uBomma ulungele, uthole amasonto angaphansi, nokuthola izinsizakalo ezintsha zokuvakashela.

Ukubheka i-TV nge-Intanethi akudingeki kube njengoba kungakudingeki. Kudingeka uqinisekise ukuthi usuke ukukhanya nokuxhasa izinsizakalo eziningi, ngisho noma kumele ukhombise isibonelo, sicab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *