Asiri Düşük Sorgulama Nedir

İhale süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan “asiri düşük sorgulama” terimi, teklif veren firmaların aşırı düşük tekliflerle ihaleye katıldıkları durumlarda, bu tekliflerin doğruluğunu ve geçerliliğini kon

trol etmek amacıyla yapılan bir sorgulama sürecidir. Bu durum, hem kamu ihalelerinde hem de özel sektörde yapılan ihalelerde önemli bir yer tutar. Peki, asiri düşük sorgulama neden yapılır ve bu sürecin detayları nelerdir? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:

Asiri Düşük Sorgulamanın Amacı

  1. Haksız Rekabeti Önlemek: Aşırı düşük teklifler, genellikle maliyetlerin altında verilmiş olan tekliflerdir. Bu durum, diğer teklif sahiplerine karşı haksız rekabet oluşturabilir. Sorgulama süreci, bu tekliflerin gerçekçi olup olmadığını belirleyerek adil bir rekabet ortamı sağlamayı amaçlar.
  2. Kaliteyi Korumak: Çok düşük fiyat teklifleri, işin kalitesiz yapılmasına yol açabilir. Sorgulama, işin kaliteli ve standartlara uygun yapılmasını güvence altına alır.
  3. Finansal Riskleri Minimize Etmek: Aşırı düşük teklif veren firmaların projeyi tamamlayamayacak duruma düşmesi olasılığı yüksektir. Bu durum, projelerin yarım kalmasına ve ek maliyetlere yol açabilir. Sorgulama, bu tür finansal risklerin önüne geçer.

Asiri Düşük Sorgulama Süreci

  1. Tekliflerin İncelenmesi: İlk aşamada, tüm teklifler detaylı bir şekilde incelenir. Belirli bir eşik değerin altında kalan teklifler tespit edilir.
  2. Firmalardan Açıklama İsteme: Aşırı düşük teklif veren firmalardan, tekliflerinin neden bu kadar düşük olduğunu açıklamaları istenir. Firmalar, maliyet hesaplarını, fiyatlandırma stratejilerini ve tekliflerini destekleyen diğer belgeleri sunmak zorundadır.
  3. Değerlendirme: Sunulan açıklamalar ve belgeler, ihale komisyonu veya yetkili merciler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda teklifin gerçekçi olup olmadığına karar verilir.
  4. Karar: Eğer teklifin gerçekçi ve uygulanabilir olduğuna karar verilirse, teklif kabul edilir. Aksi takdirde, teklif geçersiz sayılarak ihale dışı bırakılır.

Asiri Düşük Sorgulama ve Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de aşırı düşük sorgulama süreci, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bu kanun, ihale süreçlerinin şeffaf, rekabetçi ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Kanuna göre, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve bu tekliflerin geçerliliğine karar verilmesi süreci belirli kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.

Asiri Düşük Tekliflerle İlgili Öneriler

  1. Gerçekçi Maliyet Analizleri Yapın: İhaleye katılmadan önce, projenin maliyetlerini gerçekçi bir şekilde analiz edin ve teklifinizi buna göre hazırlayın.
  2. Açıklayıcı Belgeler Hazırlayın: Aşırı düşük teklif vermek durumunda kalırsanız, teklifinizi destekleyecek detaylı belgeler ve açıklamalar hazırlayın.
  3. Kanun ve Yönetmeliklere Uyun: İhale süreçlerinde kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edin. Bu, hem hukuki sorunlarla karşılaşmanızı önler hem de itibarınızı korur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *