“แก้นมด้วยการบริหารสุขภาพด้วยอาหาร”

ข้อมูลเกี่ยวกับแก้นม

แก้นมเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจเจอปัญหาบ่อยๆ โดยเฉพาะหญิงหรือเด็กที่พึ่งเลิกดื่มนมแม่ แต่ก็ยังพบเห็นได้ในผู้หญิงที่ยังดื่มนมทารกอยู่ด้วย แก้นม คือการมีน้ำนมที่จับตัวเป็นก้อนในหน้าอก สาเหตุที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะการปั๊มน้ำนมที่ไม่เพียงพอหรือเบาหวานจนเกินไป ทำให้น้ำนมหักตัวและสะสมตัวเป็นก้อนในหน้าอก

วิธีการแก้ไขแก้นม

  1. การปั้มน้ำนมอย่างถูกวิธี การปั้มน้ำนมอย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเจ็บปวดและช่วยเร่งการไหลเวียนของน้ำนมในหน้าอกได้ แนะนำให้ใช้ชุดปั๊มน้ำนมที่มีคุณภาพดีและด้านสบายตัว ถ้าหากมีอาการเจ็บปวดหรือผิวหนังแดงให้หยุดปั้มน้ำนมและพักการปั้มเป็นระยะเวลา 12-24 ชั่วโมงหรือจนกว่าการปั้มน้ำนมจะกลับสู่สภาวะปกติได้
  2. การนวดหรืออุ่นหน้าอก การนวดหรืออุ่นหน้าอกสามารถช่วยเร่งการไหลเวียนและการแก้แค้นมได้ สามารถนวดหรืออุ่นใช้ผ้าเช็ดอุณหภูมิพอเหมาะกับความร้อนของผู้ป่วย
  3. การบริหารสุขภาพด้วยอาหาร การบริหารสุขภาพด้วยอาหารมีผลเชิงบวกต่อการแก้แค้นม แนะนำให้รับประทานอาหารที่สุขภาพดี และรับประทานผักผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอ

4.การฝึกหมักฝ่ามือ การทำการฝึกหมักฝ่ามือสามารถช่วยเร่งการระเหยของน้ำนมในหน้าอกได้ หลังการฝึกหมักสามารถนวดหน้าอกหรือใช้ผ้าเช็ดแช่น้ำอุ่นช่วยเพิ่มควา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *